Katalog szkoleń

KLIENT

ProCognita

ROLA

User Research
Prototyping
Visual Design

PODSUMOWANIE

Projekt polegał na zaprojektowaniu strony szkoleń oraz procesu ich zakupu.
Klientowi zależało na tym by uprościć użytkownikowi zakup odpowiedniego szkolenia oraz w prosty sposób pokazać wszechstronność oferty.

Strona powstała w podejściu iteracyjnym, różnorodność wariantów została przetestowana metodą testów A/B. Dzięki testom i uzyskanym informacjom zwrotnych od użytkowników w wyraźny sposób zwiększono ilość zakupów kursów poprzez stronę internetową.

Widok główny

Katalog szkoleń

Wyzwania

Podstawowym wyzwaniem przy projektowaniu katalogu szkoleń była ilość oraz warianty w jakich występowały szkolenia. Jeden rodzaj szkolenia może różnić się lokalizacją, czasem trwania, trenerem, językiem, ceną a nawet sylabusem.

Klientowi zależało żeby skrócić drogę użytkownika do zakupu kursu konkretnego kursu. Zainteresowany klient miał jak najszybciej trawić na podstronę z terminem który mu jak najbardziej odpowiada.

Mniejszym celem było również próba zmniejszenia ilość zapytań do biura obsługi klienta. 

Proces

Projekt składał się z 3 etapów.

1. Research
-Wywiad, zrozumienie problemów oraz potrzeb klienta.
-Zebranie informacji na temat biznesu w którym operuje klient oraz systemu pracy.
-Sprawdzenie rozwiązań oferowanych przez konkurencje. 
-Wywiad z biurem obsługi, zebranie i zrozumienie problemów użytkowników.

2. Prototypowanie oraz Design
– Stworzenie na podstawie wcześniej zdobytych informacji wire-framów, które zostały zweryfikowane przez biuro obsługi.
– Ustalenie MVP dla projektu.
– Stworzenie docelowego designu dla katalogu szkoleń.

3. Weryfikacja założeń 
– Przeprowadzenie testów A/B.
– Obserwacja ruchu oraz konwersji na stronie poprzez hotjar.
– Usprawnianie strony na podstawie otrzymanych wyników.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem zaproponowanym klientowi było stworzenie katalogu szkoleń w którym na głównym widoku pokazane zostaną wszystkie informacje kluczowe dla klientów. Dzięki uzyskanemu feedbackowi od użytkowników w widoku mogły znaleźć się informację które rzeczywiście decydują o wyborze tego wariantu. Dzięki rezygnacji z mniej istotnych elementów możliwe było pokazanie różnorodności oferowanych szkoleń.

 

Widok szczegółowy

Katalog szkoleń

Wyzwania

Szczegółowy widok wariantu kursu to podstrona która ma odpowiedzieć klientowi na wszystkie niezbędne pytania dotyczące wybranej opcji. Brak krytycznych informacji, nieodpowiednia forma czy nie intuicyjność w sposobie rejestracji skutkować może w rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Wyzwaniem było zaproponowanie atrakcyjnej oraz czytelnej formy prezentacji określonego wariantu kursu w taki sposób by wyróżniał się na tle konkurencji. Ponadto klientowi zależało żeby zmniejszyć ilość pytań do biura obsługi, dotyczących podstawowych informacji o kursach. 

Rozwiązanie

Szablon stworzony we współpracy z klientem, pozwolił na prezentacje nie tylko krytycznych informacji takich jak cena, data, lokalizacja ale również informacji które wyróżniały jakość oferowanego kursu. 

Na bazie testów oraz wywiadów zrezygnowano z niepotrzebnej treści, która zaciemniała odbiór. Skupiono się natomiast na wyróżnieniu informacji o które najcześciej pytali się użytkownicy. 

Widok szczegółowy

Proces rejestracji oraz płatności

Wyzwania

Podstawowym wyzwaniem przy projektowaniu procesu rejestracji były rodzaj oraz ilość osób które dokonywać mogły zakupu kursu. Klientowi zależało żeby jednorazowo można było zakupić kurs dla więcej niż jednej osoby oraz by osoba kupująca kurs nie musiała być jednocześnie jego przyszłym uczestnikiem. Na przykład menadżer kupujący kurs dla swojego zespołu.
Ponadto rejestracja miała w klarowny sposób wyjaśnić klientowi jak odbywa się proces płatności oraz na co składa się cena itp. 
Pomniejszym celem było zaprojektowanie tak formularza by użytkownik mógł łatwo wprowadzić dane, sprawdzić je oraz poprawić.

Rozwiązanie

Zaproponowany design podzielił widok rejestracji na dwie części. Pierwsza to podsumowanie, które pokazuje na jaki kurs rejestruje się użytkownik. W tym module możliwe jest dodanie większej ilości osób na jeden kurs. Poniżej mamy dynamicznie zmieniające się podsumowanie kosztów, które tłumaczy co wpływa na końcową cenę.
Druga cześć to formularz który automatycznie aktualizuje się do ilości uczestników oraz pozwala na rozszerzenie o dodatkowe pola, niezbędne w niektórych przypadkach rejestracji. 
Po uzupełnieniu danych przez użytkownika, przechodzimy do widoku podsumowywania, który pozwala na wykrycie oraz poprawienie błędów w formularzu.